BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, October 28, 2009

Tugasan Kelas : Mengapakah Kajian Tindakan Penting Bagi Setiap Guru?

1. Kajian tindakan penting sebagai penambahbaikan teknik pengajaran setiap guru pada masa
depan.
2. Untuk memastikan method yang digunakan selari dengan perkembangan semasa pelajar dan
arus pendidikan.
3. Untuk mengenalpasti kelemahan yang ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
4. Untuk mencipta kaedah-kaedah atau teknik-teknik baru yang boleh digunapakai oleh guru
untuk proses pengajaran dan pembelajaran.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kualiti seseorang guru dalam pendidikan.
6. Sebagai satu penyelidikan kepada guru-guru untuk lebih memahami perubahan sikap pelajar-
pelajar mereka serta memikirkan cara yang bole digunakan untuk mengatasi masalah yang
dihadapi.
7. Kajian tindakan juga dapat dijadikan batu loncatan untuk guru mendebatkan sesuatu polisi
atau resolusi.
8. Dengan adanya kajian tindakan, mutu pendidikan dapat ditingkatkan selari dengan kehendak
falsafah pendidikan negara. Menyebatikan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial.
9. Kajian tindakan yang dibuat juga boleh dijadikan rujukan kepada guru-guru lain untuk
memperbaiki atau menambahbaik apa yang perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
10. Kajian tindakan juga merupakan salah satu proses dalam menjadikan pendidikan sepanjang
hayat sebagai pemangkin dalam kehidupan seorang guru.

0 comments: