BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, December 5, 2009

Aktiviti 12 : Pemurnian

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan penyataan masalah, tujuan, objektif kajian.

Kaedah Demonstrasi


Pengertian Demonstrasi (1)

Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah.Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian, kemahiran hidup, lukisan, jimnastik atau proses pengajaran yang menjalankan sesuatu aktiviti.

Ciri-ciri penting

1. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak
dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan.
2. Membuat pelajar menguasai konsep
dan prinsip dengan mudah
3. Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah
pelaksanaan sesuatu eksperimen.
4. Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti5. Membolehkan pelajar
mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah


Pengertian Demonstrasi (2)

Kegiatan belajar mengajar akan lebih bersemangat apabila seorang guru dapat menggunakan metod yang menarik dan bervariasi dalam mengajar. “ Metod demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan “ (Mulyani Sumantri, dalam Roetiyah 2001 : 82 ). Pendapat lain menyatakan bahwa metod demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses ( Roestiyah N. K 2001 : 83 ).


Penambahbaikan Mini Kajian Tindakan

Objektif :

  • Menjadikan pelajar lebih kreatif dalam mendemonstrasikan sesuatu untuk dikaitkan dengan aktiviti P&P.
Penyataan Masalah :

  • Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik dan seronok.

0 comments: