BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, November 7, 2009

Tugasan 1 : Ulasan Buku Kajian Tindakan

Tajuk Buku : Doing your Research Ptoject : A guide for first-time researchers in education, health and social science. (4th Edition)
Penulis : Judith Bell
Tahun : 2005

Apakah yang dimaksudkan dengan Kajian Tindakan?

Kajian tindakan adalah satu pendekatan yang dilakukan apabila satu pengetahuan yang spesifik diperlukan untuk sesuatu masalah dalam satu-satu situasi atau apabila terdapat pendekatan baru yang ingin dilakukan terhadap sistem yang sedia ada.

Mengapa Kajian Tindakan perlu dilakukan?

• Untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan yang berlaku.
• Untuk mendapatkan teknik yang sesuai dalam proses pembelajaran.

Bila Kajian Tindakan ini dilakukan?

• Apabila berlaku sesuatu permasalahan.
• Apabila terdapat pendekatan beru yang ingin dilakukan terhadap sistem sedia ada.

Bagaimana Kajian Tindakan dilakukan?

• Mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
• Mengetahui / merancang apa yang ingin dikaji.
• Membuat eksperimen atau survey untuk kajian tersebut.
• Melakukan pengumpulan dan penganalisissan data.


Tajuk Buku : A Handbook for Teacher Research from Design to Impelmentation.
Penulis : Colin Lankshear & Michele Knobel
Tahun : 2004

Kajian tindakan telah direka dan diguna pakai secara meluas kerana tingkah laku dalam kelas adalah datangnya dari kajian yang telah dijalankan berdasarkan kajian secara terperinci dan pendekatan kepada sain sosial.


Kajian tindakan ini dilakukan kerana ingin meningkatkan professionalisma guru dan melahirkan guru yang berkualiti unuk mengajar dan belajar di dalam kelas. Selain itu, guru haruslah menghargai kajian yang telah dijalankan dan faham tujuan kajian itu dijalankan. Ini penting kerana apabila guru memahami dengan lebih mendalam masalah yang dihadapi, mereka dapat mencari punca masalah tersebut dengan berkesan. Disamping itu, guru juga akan lebih prihatin dengan perjalanan proses di sekolah kerana guru tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dengan pelajar.

Guru melakukan kajian tindakan apabila guru ingin mengetahui samada pengajarannya di dalam kelas memberi perkembangan yang baik atau tidak kepada pelajar dan apabila guru ingin mengkaji cara pengajarannya sendiri dan ingin mengesahkan kajian-kajian yang telah dilakukan

0 comments: