BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, November 21, 2009

Tugasan 6 : Kekuatan Pengajaran “Dalam Kajian Penggunaan Video serta Kaedah Demonstrasi dalam P&P Bahasa Melayu dan ICT”.

Individu :

1. Maklumat lebih realistik. Menyerupai keadaan sebenar. Pelajar dapat merasakan seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan.
2. Mampu merangsang pelbagai deria. Video media dinamik hasil jalinan pelbagai media lain (audio, grafik, animasi dll). Mampu meningkatkan keberkesanan proses penyampaian sesuatu mesej dengan lebih mudah dan berkesan.
3. Memudahkan proses pengulangan. Menerusi video, sesuatu penerangan yang perlu dilakukan secara berulang-ulang dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Contohnya : Penerangan tentang sesuatu eksperimen di makmal boleh dirakamkan dan kemudian dipaparkan kembali kepada pelajar pada bila-bila masa. Membentuk kefahaman yang lebih mendalam.
4. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Video sebagai media penyampaian ilmu mampu menjadikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Boleh mempercepatkan kadar pemahaman seseorang pelajar.


Kumpulan :

1. Mampu meraih emosi dan mengubah sikap. Paparan atau persembahan video yang lebih hidup dan realistik mampu meraih emosi berbanding media lain yang statik sifatnya.
2. Mampu menyediakan kuasa kawalan kepada pelajar. Mampu dikawal menerusi kemudahan yang disediakan oleh teknologi perisian. Boleh memainkan video, memberhentikan atau mengulang kembali klip-klip video mengikut keperluan dan tahap kemahiran masing-masing. Membolehkan sesuatu proses pembelajaran dilakukan mengkut keperluan dan tahap penerimaan pelajar dan bukannya keperluan tenaga pelajar semata-mata.
3. Membentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesan. Demonstrasi, tutorial tunjuk ajar, kemahiran menggunakan sesuatu peralatan dan pengendalian perkakasan dapat dipelajari dengan lebih mudah. Bantu proses kefahaman dan membentuk kemahiran ynag diperlukan dengan lebih pantas dan berkesan.
4. Menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan. Penyediaan elemen video perlukan perkakasan dan perisian khas yang agak tinggi kosnya. Namun merupakan pelaburan yang bijak jangka panjang kerana mampu menjimatkan masa, tenaga dan kos. Persediaan bahan bantu pengajaran dalam tempoh panjang dapat diringkaskan kerana klip-klip video awal yang berkaitan dapat disediakan lebih awal. Penerangan panjang lebar dan meleret-leret tidak diperlukan lagi kerana video mampu melakukan penjelasan yang lebih baik. (visual dan audio)

Pasukan luar :

1. Guru dapat menyediakan suatu situasi pendidikan yang mencabar minda kepada pelajar cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.

0 comments: